Mt 2,15

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Ucieczka do Egiptu
2 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego*.


Przypisy

2,15 - OZ 11,1.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział