Mt 2,22

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Powrót do Nazaretu
2 22 Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei.


Zobacz rozdział