Mt 2,23

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Powrót do Nazaretu
2 23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret*, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem*.


Przypisy

2,23 - Por. Łk 2,39n. Nazaret - położone na południowym zboczu góry Dżebel es-Sich. "Nazarejczyk" - Mt ma tu prawdopodobnie na myśli Iz 11,1, gdzie występuje wyraz "odrośl" (neser) lub "Księcia" (nazir) z Rdz 49,26; Pwt 33,16 lub też "Ocalałego" (nasur) z Iz 49,6; por. Za 9,9; i zachowała się w świecie semickim.

Zobacz rozdział