Mt 2,6

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Mędrcy ze Wschodu
2 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»*.


Przypisy

2,6 - Mi 5,1.

Zobacz rozdział