Mt 21,13

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Jezus w świątyni*
21 13 I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców»*.


Przypisy

21,12 - Por. Mk 11,15-19; Łk 19,45-48.
21,13 - Iz 56,7; Jr 7,11.

Powiązane utwory

Hosanna Filio David Taize - Mt 21,9-15

Zobacz rozdział