Mt 21,18n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Nieurodzajne drzewo figowe*
21 18 Wracając rano do miasta, uczuł głód. 19 A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: «Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!» I drzewo figowe natychmiast uschło.


Przypisy

21,18 - Por. Mk 11,12nn; Łk 13,6-9. Drzewo figowe jest tu symbolem bezpłodnego Izraela (por. Jr 18,1-12).

Zobacz rozdział