Mt 22,37

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI
Największe przykazanie*
22 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem*.


Przypisy

22,34 - Por. Mk 12,28-34.
22,37 - Pwt 6,5; Kpł 19,18.

Zobacz rozdział