Mt 24,11.24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Prześladowanie uczniów*
24 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
Przyjście Chrystusa*
24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.


Przypisy

24,9 - (Mt 24,9-24) - Por. Mk 13,9-13; Łk 21,12-19.
24,23 - Por. Mk 13,24-27; Łk 21,25-28.

Zobacz rozdział