Mt 24,34

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przykład z drzewa figowego*
24 34 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie*.


Przypisy

24,32 - Por. Mk 13,28-31; Łk 21,29-33.
24,34 - Słowa te wskazują, że chodzi tu raczej o zburzenie Jerozolimy niż o koniec świata. Inni zaś "to pokolenie" odnoszą w ogóle do Izraela na całej przestrzeni dziejów.

Zobacz rozdział