Mt 25,29

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przypowieść o talentach*
25 29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma*.


Przypisy

25,14 - Por. Łk 19,12-27.
25,29 - Zasada ta została jaśniej ujęta w Łk 8,18.

Zobacz rozdział