Mt 26,17

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Przygotowanie Paschy*
26 17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»


Przypisy

26,17 - Por. Mk 14,12-16; Łk 22,7-13.

Zobacz rozdział