Mt 26,31

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Przepowiednia zaparcia się Piotra*
26 31 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada*.


Przypisy

26,31 - Por. Mk 14,26-31; Łk 22,31-34; J 13,36nn.
26,31 - Za 13,7.

Zobacz rozdział