Mt 26,61

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Wobec Wysokiej Rady*
26 61 i zeznali: «On powiedział: "Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować"».


Przypisy

26,57 - Czyli Sanhedrynu. Por. Mk 14,53-65; Łk 22,66-71; J 18,12-24.

Zobacz rozdział