Mt 27,25

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Jezus odrzucony przez swój naród*
27 25 A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze»*.


Przypisy

27,15 - Por. Mk 15,6; Łk 23,17-25; J 19,15n.
27,25 - Przez to lud bierze na siebie odpowiedzialność za zbrodnię, której się domaga.

Zobacz rozdział