Mt 27,38.60

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Ukrzyżowanie*
27 38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Pogrzeb Jezusa*
60 i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.


Przypisy

27,35 - Por. Mk 15,23-28; Łk 23,33n; J 19,17-24.
27,57 - Por. Mk 15,42-47; Łk 23,50-56; J 19,38-42.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział