Mt 27,5

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Koniec zdrajcy*
27 5 Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.


Przypisy

27,3 - Por. Dz 1,18n.

Zobacz rozdział