Mt 10,19-20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Zapowiedź prześladowań*
10 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.


Przypisy

10,17 - Por. Łk 12,11n; Łk 21,12-17.19; J 15,18-21; J 16,2.

Zobacz rozdział