Mt 10,8

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Mowa misyjna*
10 8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!


Przypisy

10,5 - Por. Mk 6,7-13; Łk 9,1-6; Łk 10,3-12.

Zobacz rozdział