Mt 12,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa*
12 23 A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: «Czyż nie jest to Syn Dawida?»


Przypisy

12,22 - Por. Mk 3,22-27; Łk 11,14-23.

Zobacz rozdział