Mt 12,36

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu*
12 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.


Przypisy

12,31 - Por. Mk 3,28nn; Łk 12,10; Łk 6,44n.

Zobacz rozdział