Mt 13,14

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Cel przypowieści*
13 14 Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza*: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.


Przypisy

13,10 - Por. Mk 4,10-13 z przypisami; Łk 8,9n.
13,14 - Iz 6,9n (LXX).

Zobacz rozdział