Mt 13,42

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
13 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


Zobacz rozdział