Mt 13,57

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Jezus w Nazarecie*
13 57 I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony».


Przypisy

13,53 - Por. Mk 6,1-6; Łk 4,16-30; J 4,44; J 6,42.

Zobacz rozdział