Mt 14,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Jezus chodzi po jeziorze*
14 23 Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.


Przypisy

14,22 - Por. Mk 6,45-52; J 6,16-21.

Zobacz rozdział