Mt 14,31

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Jezus chodzi po jeziorze*
14 31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»


Przypisy

14,22 - Por. Mk 6,45-52; J 6,16-21.