Mt 16,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania*
16 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».


Przypisy

16,21 - Por. Mk 8,31nn; Łk 9,22.

Zobacz rozdział