Mt 19,14

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Jezus błogosławi dzieci*
19 14 Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie».


Przypisy

19,13 - Por. Mk 10,13-16; Łk 18,15nn.

Zobacz rozdział