Mt 19,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Bogaty młodzieniec*
19 17 Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry*. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania».


Przypisy

19,16 - Por. Mk 10,17-22; Łk 18,18-23.
19,17 - Tj. Bóg (por. Mk 10,18).

Zobacz rozdział