Mt 19,5-6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Nierozerwalność małżeństwa*
19 5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»*.


Przypisy

19,1 - Por. Mk 10,1-12; Łk 16,18.
19,6 - Stwierdzenie bezwzględnej nierozerwalności małżeństwa.

Zobacz rozdział