Mt 2,18

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Rzeź niemowląt
2 18 Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma*.


Przypisy

2,18 - Mt stosuje skargę, którą prorok Jeremiasz (Jr 31,15) wkłada w usta Racheli, "matki Izraela", płaczącej nad uciskiem Izraela w niewoli (pokoleń jej synów; Józefa, tu reprezentowanego przez Efraima i Beniamina).

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział