Mt 22,21

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI
Sprawa podatku*
22 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».


Przypisy

22,15 - Por. Mk 12,13-17; Łk 20,20-26.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział