Mt 23,3

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie*
23 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą*, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.


Przypisy

23,1 - (Mt 23,1-38) - Por. Mk 12,38nn; Łk 20,45nn.
23,3 - O ile przekazują wam naukę otrzymaną od Mojżesza.

Zobacz rozdział