Mt 23,8

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA JEZUSA PRZECIW UCZONYM W PIŚMIE I FARYZEUSZOM
Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie*
23 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.


Przypisy

23,1 - (Mt 23,1-38) - Por. Mk 12,38nn; Łk 20,45nn.

Zobacz rozdział