Mt 24,35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przykład z drzewa figowego*
24 35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.


Przypisy

24,32 - Por. Mk 13,28-31; Łk 21,29-33.

Zobacz rozdział