Mt 24,40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Nieznany czas przyjścia*
24 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.


Przypisy

24,36 - Por. Mk 13,32.

Powiązane utwory

Una hora Tomas Luis de Victoria - Mt 22,46;24,40

Zobacz rozdział