Mt 26,42

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania*
26 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»


Przypisy

26,36 - Por. Mk 14,32-42; Łk 22,39-46.

Zobacz rozdział