Mt 26,53

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie Jezusa*
26 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?


Przypisy

26,47 - Por. Mk 14,43-52; Łk 22,47-53; J 18,1-11.

Zobacz rozdział