Mt 26:24

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Wyjawienie zdrajcy*
26 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».


Przypisy

26,20 - Por. Mk 14,17-21; Łk 22,21nn; J 13,18.21-30.

Zobacz rozdział