Mt 27,30

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Król wyśmiany*
27 30 Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.


Przypisy

27,27 - Por. Mk 15,16-20.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział