Mt 27,35

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Ukrzyżowanie*
27 35 Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.


Przypisy

27,35 - Por. Mk 15,23-28; Łk 23,33n; J 19,17-24.

Zobacz rozdział