Mt 27,38

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Ukrzyżowanie*
27 38 Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.


Przypisy

27,35 - Por. Mk 15,23-28; Łk 23,33n; J 19,17-24.

Zobacz rozdział