Mt 27,52-53

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Po śmierci Jezusa*
27 52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.


Przypisy

27,51 - Por. Mk 15,38-41; Łk 23,47nn.

Zobacz rozdział