Mt 4,2

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Kuszenie Jezusa*
4 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.


Przypisy

4,1 - Por. Mk 1,12n; Łk 4,1-13. Fakt kuszenia w niczym nie sprzeciwia się absolutnej bezgrzeszności Jezusa, gdyż o grzechu decyduje postawa kuszonego wobec pokusy. Nie podając w wątpliwość samego faktu kuszenia, wzmianki o fizycznym przenoszeniu Jezusa przez szatana należy uznać za literackie obrazy. Każda z trzech pokus miała na celu swoiste nakłonienie Jezusa do oświadczenia, że jest Mesjaszem.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział