Mt 9,6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
Uzdrowienie paralityka*
9 6 Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»


Przypisy

9,1 - Por. Mk 2,1-12; Łk 5,17-26.

Zobacz rozdział