Na 1

Tytuł
1 1 Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
Potęga i gniew Pański
Alef
2 Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan; mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu; Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.
Bet
3 Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego.
Gimel
4 On gromi morze i On je wysusza, i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa Baszan i Karmel i więdnie kwiat Libanu.
He
5 Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają; a ziemia trzęsie się od Jego oblicza - i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.
Zain
6 Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Gniew Jego wylewa się jak ogień; i rozpadają się przed Nim skały.
Tet
7 Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają.
Zapowiedź spustoszenia Niniwy
Jod
8 Ale przez spotęgowany wylew* zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością. Po raz wtóry nie powstanie ucisk...*
Mem
9 Cóż - knujecie zło przeciw Panu? On sprawi zagładę.
Samek
10 Bo jak ciernie razem splecione* i jak pijacy winem upojeni, jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni.
Ain
11 Z ciebie wyszedł ten*, który umyślił zło przeciw Panu, planujący nikczemne zamiary. 12 Tak mówi Pan: Chociaż nietknięci są i tak liczni, będą jednak wytępieni i zginą. Ciebie upokorzyłem - nie upokorzę cię więcej. 13 A teraz złamię jego jarzmo, które jest na tobie, i porozrywam twe więzy. 14 I Pan rozkazał przeciw tobie*: Imię twoje nie będzie już miało potomstwa, z domu boga twego usunę rzeźby i odlewy, uczynię ci grób, boś nikczemny.


Przypisy

1,8 - Aluzja do okoliczności towarzyszących spustoszeniu Niniwy: zalew miasta przez wezbrane fale wód (por. Na 2,7); Ucisk pierwszy w r. 721, kiedy to Asyria zawojowała państwo izraelskie (północne, Efraima).
1,10 - Tekst skażony (dosł.: "jak napitek ich przesiąknięci"). LXX: "Bo aż do samego fundamentu zostanie spustoszony [wróg] i jak powój splątany będzie zniszczony, i jako źdźbło wypełnione suchością". Niektórzy krytycy opuszczają wzmiankę o pijaństwie jako wtręt, tłumacząc: "nawodnione wilgocią".
1,11 - Zdaniem niektórych krytyków mowa jest o królu asyryjskim Sennacherybie (705-681); większość jednak opowiada się za Assurbanipalem (668-625), współczesnym Nahumowi.
1,14 - Wypowiedź dotycząca narodu asyryjskiego.

Zobacz rozdział