Na 1,10

Zapowiedź spustoszenia Niniwy
Samek
1 10 Bo jak ciernie razem splecione* i jak pijacy winem upojeni, jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni.


Przypisy

1,10 - Tekst skażony (dosł.: "jak napitek ich przesiąknięci"). LXX: "Bo aż do samego fundamentu zostanie spustoszony [wróg] i jak powój splątany będzie zniszczony, i jako źdźbło wypełnione suchością". Niektórzy krytycy opuszczają wzmiankę o pijaństwie jako wtręt, tłumacząc: "nawodnione wilgocią".

Zobacz rozdział