Na 3,19

Ruiny Niniwy będą nie do odbudowania
3 19 Nie ma lekarstwa* na twoją klęskę, nieuleczalna jest twoja rana. Wszyscy, którzy usłyszą wieść o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą; bo na kogóż nie przechodziła wciąż twoja niegodziwość?


Przypisy

3,19 - Tekst popr.; hebr.: "choroby".

Zobacz rozdział