Ne 4,1

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Zamierzony napad
4 1 Gdy Sanballat i Tobiasz oraz Arabowie, Ammonici i Aszdodyci usłyszeli, że zabliźniał się mur jerozolimski, gdyż wyłomy zaczęły się zamykać: rozzłościli się bardzo.


Zobacz rozdział