Ne 6,15n

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Podstęp
6 15 I mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul*, po pięćdziesięciu dwóch dniach. 16 Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy to ujrzeli, wydało się im to czymś bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga.


Przypisy

6,15 - Tj. sierpień/wrzesień.

Zobacz rozdział