Ne 7,24

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 24 synów Charifa - stu dwunastu;


Zobacz rozdział